Punkty A=(1;2), B=(-1;-1), C=(5;2) są wierzchołkami trójkąta.
a) napisz równanie prostej zawierającej wysokość tego trójkąta poprowadzoną z wierzchołka A.
b)Wyznacz współrzędne punktu D tak,aby czworokąt ABCD był rónoległobokiem.

Proszę o jakies drobne rozpisanie co z czego się wzięło a nie napisanie samej odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

2009-05-05T16:20:51+02:00
Wierzchołkiem tego trójkąta będzie bok AB
Współrzędne punktu D to (2;-2)