Uzupełnij zdania, korzystając z układu okresowego pierwiastków.

Symbol chemiczny krzemu to a)........ . Krzem znajduje się w b)....... okresie i c)........ grupie układu okresowego pierwiastków. Jego liczba atomowa wynosi d)....... . W jądrze atomowym ma e)...... protonów. Na f)......... powłokach elektronowych jest g)........ elektronów, a na ostatniej powłoce są h)....... elektrony walencyjne.
Pod względem rozpowszechniania w skorupie ziemskiej krzem zajmuje i)....... miejsce. Jego zawartość w skorupie ziemskiej stanowi około j)......... %. Krzem nie wystepuje w stanie wolnym, lecz w postaci związków chemicznych, np. tlenku krzemu(IV) o wzorze k)........ , krzemianu sody o wzorze l)........ . Krzem jest stosowany w m)....... oraz jako dodatek do n)......... .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T00:01:32+01:00
A)Si
b)3
c)14
d)14
e)14
f)3
g)14
h)4
i)drugie
j)26,95%
k)SiO2
l)Na2SiO3
m)odtleniacz do stopów miedzi
n)stali stopowych