Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T21:24:38+01:00
MNa₂SiO₃ = 23u * 2+28u+ 16u * 3= 122u

122u ----- 100%
28u ----- x

x=28u * 100% /122u ≈ 23%


mNa₄SiO₄ = 23u * 4+ 28u+ 16u*4= 184u

184u -----100%
28u ------x

x=28u*100% / 184u ≈ 15%

Większą zawartość procentową krzemu ma Na₂SiO₃.
2009-11-11T21:30:14+01:00
Na₂SiO₃ = 23 u * 2 + 28 u + 3 * 16 u = 46 u + 28 u+ 48 u = 92 u + 28 u = 122 u = 100 %.
28 u z 122 u = 28 u * 100 / 122u = 22,9 ... ≈ 23 %

Na₄SiO₄ = 23 u * 4 + 28 u + 16 u * 4 = 92 u + 28 u + 64 u = 120 u + 64u = 184 u .
28 u z 184 u = 28 u * 100 / 184u = 28 u * 25 / 46u = 14 u * 25 / 23u = 350 / 23 u = 15,5...≈15 %

Odp. Większą zawartość krzemu ma Na₂SiO₃
2009-11-11T21:40:36+01:00
MNa₂SiO₃ = 23u*2+28u+ 16u*3= 122u
mSi/(mNa₂SiO₃ )*100%=28u/122u*100%≈23%

mNa₄SiO₄ = 23u*4+ 28u+ 16u*4= 184u
mSi/( mNa₄SiO₄ )*100%=28u/184u*100%≈15%

większość zawartość procentową krzemu na Na₂SiO₃