Odpowiedzi

2009-11-11T21:17:22+01:00
Oblicz długości zaznaczonych łuków oraz pola zacieniowanych figur. (Chodzi o koła)
a)
α = 120 stopni
r= 12 cm
l=α/360⁰*2πr
l=120⁰/360⁰*2π*12
l=1/3*24π
l=8π cm
P=α/360⁰*πr²
P=120⁰/360⁰*π12²
P=1/3*π144
P=48π cm²
b)
α = 200 stopni
r = 15 cm
l=α/360⁰*2πr
l=200⁰/360⁰*2π*15
l=5/9*30π
l=150/9π
l=50/3π cm
P=α/360⁰*πr²
P=200⁰/360⁰*π15²
P=5/9*π225
P=125π cm²
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T21:24:46+01:00
A
L= 120/360*2π12
L=1/3*24π
L=8π
P=120/360*π12kwadrat
P=1/3*144π
P=48π

b
L=200/360*2π15
L=20/36*30π
L=600/36π
L=100/6π
L=50/3π
P=200/360*π15kwadrat
P=20/36*225π
P=4500/36
P=125
6 2 6
2009-11-12T00:47:08+01:00
A
L= ¹²⁰₃₆₀*2π12
L=⅓*24π
L=8π
P=¹²⁰₃₆₀*π12²
P=¹₃*144π
P=48π

b
L=²⁰⁰₃₆₀*2π15
L=²⁰₃₆*30π
L=⁶⁰⁰₃₆π
L=⁵⁰₃π

P=²⁰⁰₃₆₀*π15²
P=²⁰₃₆*225π
P=⁴⁵⁰⁰₃₆
P=125
7 2 7