1) Rozwiąż graficznie równania:
(x2 to x do kwadratu)
x2 = -x
x2 = x-2
x2 *2x = 0
1:x = 2x
1:x = x2
CZy ktoś ma pomysł jak to mozna rozwiązać graficznie? Proszę o pomoc

2) "Graficzne rozwiązywanie prostych równań nieliniowych" - mam zrobić o tym plakat lub prezentację. Co mozna na ten temat napisać? CZy miałby ktoś pomysł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T21:23:45+01:00
Trzeba
x² = -x
rozdzielić dwie strony na oddzielne funkcje
y=x² oraz y=-x
teraz tabelka do każdej z nich
np
x------(-1)------0------1-----2
y=x²----1-------0-------1----4
narysyj parabolkę w jednym układzie z poniższa prostą
x-----(-1)-------0-------1
y=-x---1--------0-------(-1)

rozwiazaniem są punkty przecięcia obu wykresów

x² = x-2
tu y=x² oraz y= x-2

x² *2x = 0
y=2x³ oraz y=0(to jest oś X)

1:x = 2x
y=1:x hiperbola dla x≠0
oraz y=2x

1:x = x²
y=1:x hiperbola dla x≠0
y=x² parabola
1 5 1