Błagam pomocy .
jeżeli ktoś ma książke blockbuster2 (podręcznik) to zad 7 s 17
a jak nie to niech uważnie przeczyta ;P
bring family photographs and present your family and yourself to the class. Talk about: your family ( names, what they like doing), yoursalf , sports you like playing, tour free-times activities, clothes you like wearing, your plans for next weekend. Prosze to wszystko uwzględnic i napisać wraz z przetłumaczeniem z góry bardzo dziękuje .

2

Odpowiedzi

2009-11-11T21:39:04+01:00
Fotografiki rodzinne i prezent twojej rodziny i siebie do klasy. Rozmawiać: twoje nazwiska, co oni lubią robiąc), yoursalf ???, sporty lubisz grać, wycieczka free-times działalności, ubranie lubisz nosić, twoje plany na następny weekend.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T22:01:51+01:00
Tłumaczenie polecenia:
Przynieś rodzinne fotografie i przedstaw siebie i swoją rodzinę klasie. opowiedz o: twojej rodzinie (imiona, zainteresowania), o sobie, o sportach jakie lubisz uprawiać, o formach aktywności w wolnym czasie, o ubraniach jakie lubisz nosić, o planach na najbliższy weekend.


My family is wonderful!
/Moja rodzina jest cudowna!/
My mum names Joanna. She is a doctor. She likes cooking and read a books too.
/Moja mama ma na imię Joanna. jest lekarzem. Lubi gotować i czytać książki./
My dad names Marek and he is a mechanic. He loves an old cars! /Mój tata ma na imię Marek i jest mechanikiem. On kocha stare samochody!/
My sister is Kasia. She is crazy! I love her very much ;)
/Moja siostra ma na imię Kasia. Ona jest zwariowana! Strasznie ją kocham;)/
I'm Patrick and I'm 17.
/Nazywam się Patryk i mam 17 lat/
I think basketball is a great sport and I love it! I play basketball every day with my friends on sports field.
Moim zdaniem koszykówka jest wspaniałym sportem. Kocham to! Gram w kosza z moimi przyjaciółmi codziennie na boisku/
I like to wear large and baggy clothes too! It's so comfortable!
/Lubię nosić duże i luźne ubrania. są dość wygodne/
I'm going to go to shop next weekend. I want to buy a new basketball because I don't like my old one. Maybe you want to go with me? ;)
/Zamierzam jechać do sklepu w weekend. Chcę kupić nową piłkę bo stara mi się już nie podoba. Może chcesz pojechać ze mną? :)/

;]
1 5 1