1. na podstawie położenia pierwiastków w układzie okresowym .podaj wszystkie informacje o węglu
2. kawałek białego sera opieczono na palniku ser uległ spaleniu. Napisz wniosek
3. podaj róznice pomiędzy alkenami z alkinami
4. podaj węglowodory które ulegają reakcji polimeryzacj.
5.Napisz wzór sumaryczny alkenów 26 atomów węgla w cząsteczce. Oblicz masę cząsteczkową
6. Napisz równanie proponu


Proszę o szybką odpowiedź.
z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2009-11-11T21:29:33+01:00
1. symbol: C
grupa: 14
okres: 2
liczba atomowa: 6
masa atomowa: 12,011 u
konfiguracja elektronowa: 1s²2s²p²

2. białko zawiera węgiel, ponieważ biały ser uległ zwęgleniu.

3. Alkeny:
wzór ogólny: C(n)H(2n)
posiadają jedno wiązanie podwójne.
nazwy alkenów kończą się na -en
najprostszym alkenem jest eten (etylen)

Alkiny:
wzór ogólny: C(n)H(2n-2)
posiadają jedno wiązanie potrójne
nazwy alkinów kończą się na -in lub -yn
najprostszym alkinem jest etyn (acetylen)

4. Polimeryzacji ulegają związki nienasycone, czyli alkeny i alkiny, np. etylen - polietylen

5. C₂₆H₃₂
masa cząsteczkowa:
26 × 12 + 32 × 1 = 312 + 32 = 342u