Uczniowie postanowili spalić pierwiastki: siarkę i magnez. W tym celu uczeń A użył 0,602×10²² atomów siarki i 1,067dm³ powietrza. Natomiast uczeń B użył 0,6g magnezu i 0,35dm³ tlenu. Oblicz, czy otrzymali takie same liczby moli produktów spalania i podaj, jakie to były liczby moli. Wszystkie objętości odmierzono w warunkach normalnych

Prosiłabym o rozwiązanie tego krok po kroku, bo zależy mi głównie, żeby to zrozumieć
Z góry dziękuje

2

Odpowiedzi

2011-07-18T23:26:54+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

UCZEŃ A

S + O2---->SO2

6,02*10^23 at. S------22,4dm3 tlenu

0,0602*10^23 at. S-----xdm3 tlenu

x = 0,224dm3 tlenu

 

0,224dm3 tlenu-------21%

xdm3 powietrza-------100%

x = 1,067dm3 powietrza (reagenty użyte w stsunku stechiometrycznym)

 

6,02*10^23 at. S------1mol SO2

0,0602*10^23 at. S-----xmoli SO2

x = 0,01mol SO2

 

UCZEŃ B

2Mg + O2---->2MgO

48g Mg-------22,4dm3 tlenu

0,6g Mg-------xdm3 tlenu

x = 0,28dm3 tlenu (w reakcji w nadmiarze użyto tlen)

 

48g Mg---------1mole MgO

0,6g Mg ---------xmoli MgO

x = 0,0125mola MgO

2 4 2
2011-07-19T00:07:17+02:00

Warunki normalne - p=1113hPa i T=O°C

 

 

Uczeń A:

S + O₂ -> SO₂

0,602×10²³ at. siarki

Vpow. = 1,067dm³ powietrza = 0,2241dm³ tlenu

 

W powietrzu jest 21% tlenu, stąd:

1,067dm³ powietrza -x dm³ tlenu

1dm³ powietrza - 0,21dm³ tlenu

_________________________________

x = 0,2241dm³

 

 

6,02×10²³ at. S - 1mol SO₂
0,0602×10²³ at. S - x moli SO₂
_________________________________
x = 0,01mol SO₂

 

Uczeń B:

2Mg + O₂ -> 2MgO

0,6g Mg

V = 0,35dm³ tlenu

 

Są 2 mole Mg, więc M cząsteczki magnezu musimy pomnożyć ×2, czyli 24g×2=48g

 

 

48g Mg - 22,4dm³ tlenu
0,6g Mg - xdm³ tlenu
_____________________________
x = 0,28dm³ tlenu (czyli tlen jest w nadmiarze)

 

48g Mg - 1mol MgO
0,6g Mg - xmol MgO
_____________________________
x = 0,0125mol MgO

 

Odp. Uczniowie otrzymali różne liczby moli spalania, gdzie przy spalaniu siarki powstało 0,01mol SO₂, natomiast przy spalaniu magnezu powstało 0,0125mol MgO.

1 5 1