1. a) Jaką wartość przyjmuje funkcja y = −0,125x + 4 dla argumentu x = 8?
b) Dla jakiego argumentu x funkcja y = −3x + 34
osiąga wartość 34
?
c) Dla jakich argumentów funkcja y = 4x − 4 przyjmuje wartości ujemne? Dla jakiego argumentu
funkcja ta osiąga wartość 0?
2. Oblicz miejsca zerowe funkcji:
a) y = −2x + 3 b) y = 13
x + 23
c) y = x
.

http://83.19.252.202/moodle/file.php/1/matematyka/zestaw_4.pdf

2

Odpowiedzi

2009-11-11T21:40:14+01:00
A)
y=-0,125*8+4
y=5
b) 34=-3x+34
x=0
c) od 0 do - nieskończoności
y=0 gdy x=1
2.
a)0=-2x+3
2x=3 /1:2
x=1,5
b)y = 13x + 23
0=13x+23
-13x=23 /:(-13)
x=-1 10/13( to jest ułamek )
c)y = x
0=x
2 3 2
2009-11-11T21:40:36+01:00
A) y=-0.125*8+4
y=-1+4
y=3
b) 34=-3x + 34 //-34
0=-3x //: (-3)
0=x
c) f(x) = 4x − 4
0 = 4x − 4 //+4
4=4x //4
1=x
Dla argumentu x=1
Wartości ujemne dla argumentów mniejszych niż 1 1>x
Ad.2
a) 0 = −2x + 3 //-3
-3= -2x //:(-2)
1,5=x
b) 0 = 13x + 23 //-23
-23=13x //:13
-23/13=x
c) WTF?!

1 5 1