Bok równoległoboku o długości 16 cm wynosi 2/7 [ułamek] obwodu tego równoległoboku. Oblicz sumę długości dwóch kolejnych boków tego równoległoboku.


Romb o boku 12 cm i równoległobok mają równe obwody. jeden z boków równoległoboku jest 40 mm dłuższy od drugiego. Oblicz długość boków tego równoległoboku.


Wysokości równoległoboku są równe 4 cm i 3 cm, a jego pole 36 cm [kwadratowych]. Oblicz obwód tego równoległoboku.


Jeżeli ktoś ma książkę "Matematyka wokół nas" do klasy 1 gim. to jeszcze zad. 9/82 oraz 12/82

2

Odpowiedzi

2009-11-11T21:42:34+01:00
1.
16 cm - bok
x - obwód
b-drugi bok
16=2/7 x
x=56 cm
(2 * 16) + 2b=56
2b=24
b = 12 [cm]
2.
Obw. rombu = 12*4=48
40 mm=4 cm
x - pierwszy bok
x+4 - drugi bok
2(x+x+4)=48
2x + 2x + 8 = 48
4x=40
x=10 - pierwszy bok
10+4=14 -drugi bok
3.
P=a*h
3*a=36
a=12
4*b=36
b=9
OBW=2a+2b
OBW=24+18
OBW=42 [cm]
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T21:46:33+01:00
Pierwsze:
16 cm - bok
x - obwód
b-drugi bok
16=2/7 x
x=56 cm
(2 * 16) + 2b=56
2b=24
b = 12 cm


drugie:
Obw. rombu = 12*4=48
40 mm=4 cm
x - pierwszy bok
x+4 - drugi bok
2(x+x+4)=48
2x + 2x + 8 = 48
4x=40
x=10 - pierwszy bok
10+4=14 -drugi bok


trzecie
P = a*h
3*a = 36
a = 12
4*b = 36
b=9
OBW =2a+2b
OBW =24+18
OBW =42 cm