Podziel poniżej fakty na przyczyny i skutki powstania Chmieleckiego
dążenie magnatów do podporządkowania Kozaków ,likwidacja Siczy zaporskiej ,ucisk chłopów i mieszczan ,podział Ukrainy między Rzeczpospolitą a Rosją

prosze pilnee

1

Odpowiedzi

2009-11-11T21:42:13+01:00
Przyczyny
dążenie magnatów do podporządkowania Kozaków
ucisk chłopów i mieszczan

Skutki:
podział Ukrainy między Rzeczpospolitą a Rosją
likwidacja Siczy zaporskiej