Dwa pojazdy przebywają tą samą drogę w czasie 1,5 min. Pierwszy poruszał się, ze stałą prędkością 81 km/h, a drugi ze stałym przyspieszeniem. W chwili rozpoczęcia ruchu pierwszy pojazd poruszał się już ze stałą prędkością, a prędkość drugiego pojazdu jest równa zero. Oblicz przyspieszenie drugiego pojazdu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T21:47:30+01:00
Dane
t=1,5min
v₁=81km/h=1350m/min
Szukane
a=?
s=?

s=v₁×t=1350m/min*1,5min=2025m

s=at²/2 |×2
2s=at² |÷t²
a=2s/t²
a=2×2025/1,5²
a=4050/2,25
a=1800m/s²

Ps
2s/t ---> ułamek