Odpowiedzi

2009-11-11T21:44:04+01:00
A) 100πcm
b)1,21πcm
c)2,25πcm
d)nie rozumiem treści
e)3,24dm
f)4πcm

nie wiem o co chodzi w :d:
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T21:45:15+01:00
P = πr²
a)
r=10
P= 100π
P≈314cm²

b)
r=1,1m
P = 1,21 π
P≈ 3,7994m²

c)
2πr = 3π cm
r=1,5cm
P≈3,14*2,25
P≈7,065cm²

d)
2πr = 3π/4 m
r= 0,375
P=0,140625*π
P≈ 0,4415625 m²

e)
r = 1,8 dm
P = 3,24π
P ≈ 10,1736dm²

f)
2πr = 4π cm
r=2cm
P=4π
P≈12,56cm²Pozdrawiam! :)
2009-11-11T21:55:56+01:00
P=πr²
π≈3,14

a) o srednicy 20 cm
r=10cm
P=10²π
P=100π
P=100*3,14
P=314cm

b) o srednicy 2,2 m
r=1,1m
P=1,1²π
P=1,21π
P=1,21*3,14
P≈3,8 m

c) o obwodzie 3π cm
2πr=3π /:π
2r=3 /:2
r=3/2
P=(3/2)²π
P=9/4π
P=2,25*3,14
P≈7,07 cm

d) o obwodzie 3π/4 m
2πr=3π/4 /*4
8πr=3π /:π
8r=3 /:8
r=⅜
P=(⅜)²π
P=9/64π
P≈44,16m

e) o srednicy 3,6 dm
r=1,8dm
P=3,24π
P≈10,17dm

f) o obwodzi 4π cm
2πr=4π /:π
2r=4 /:2
r=2
P=4π
P≈12,56 cm