Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2011-07-20T00:51:15+02:00

!) C₃H₇COOH + C₂H₅OH -> C₃H₇COOC₂H₅ + H₂

2) C₁₇H₃₅COOH + C₃H₇OH -> C₁₇H₃₅COOC₃H₇ + H₂O

1 5 1