Odpowiedzi

2009-11-11T23:46:42+01:00
Apokalipsa była skierowana do chrześcijan, którzy mieszkali w Azj Mniejsze, gdyż pełnił nad nimi opiekę (był biskupem w Efezu). Został skierowany na wyspę Patmos za panowania cesarza Dominicjana - krzewił wiarę chrześcijańską. Pisma jego powstały w latach 60 w czasach Nerona.
Nazwa apokalipsy z greckiego apokalpsis to odsłonięcie. Jest to zakończenie historii biblijnej
4 4 4