Chciałabym przetłumaczyć na ang. : W wolnym czasie,najcześciej robie dużo zwariowanych rzeczy.
Śpiewam,tańczę,słucham muzyki,ostatnio dużo Michaela Jackosna.i przede wszystkim spotykam się z przyjaciółmi.Wtedy chodzimy do kina,do restauracji coś zjesc.Polecam swinxa gdyż ja uwielbiam sharmy a tam właśnie mozna coś takiego zjesc.

3

Odpowiedzi

2009-11-11T21:57:17+01:00
In the free time, often domany mad things. I am singing, I am dancing, I am listening to music, recently much above all I am meeting the Michael Jackosna.i oneself with friends. then we walk to the cinema, for the restoration something eat.I recommend swinxa because I adore sharmy and there just something like that eat..
2009-11-11T21:58:36+01:00
In a free time I mostly do a lot of crazy things. I sing,dance, listen to music, recently more Michael Jackson's. Most of all, I meet with friends. Then we go to the cinema, to the restaurant to eat something. I recommend Swinx, becouse I love sharmy, and there exactly may eat this kind of food.
2009-11-11T22:02:58+01:00
In the free time, most often I am doing many mad things. I am singing, dancing, listening to music, recently much Michael Jackson.And above I am meeting with friends . Then we are going to the cinema, for the restaurants to eat something. I recommend swinx because I adore sharms and there it is possible to eat something like that.