Odpowiedzi

2009-11-11T22:04:08+01:00
Łączy ich wiara w 12 bogów olimpijskich, kultura, igrzyska olimpijskie, język
43 4 43
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T22:04:07+01:00
Sprawą, która mogła łączyc wszystkich greków było to, żę ich kraj nie dysponował bogactwami naturalnymi, terenem nizinnym i dobrze rozwinietą linią brzegową. Dlatego też historyk grecki Herodot stwierdził, że ”Grecję wychowała bieda”. Żaden Grek nie miał dobrych warunków naturalnych do normalnego funkcjonowania.
35 3 35