Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T22:58:12+01:00
A) (2x²-x)(2x²+11x-6)≤0
(2x²-x) (2x²+11x-6)≤0
2X<0/2 TRZEBA WYLICZYĆ DELTE
X<0 DELTA =B^2-4AC
11^2 - 4*2*-6<0
121+48=169
TERAZ OBLICZYĆ PIERWIASTEK Z DELTY
DELTA =13
X1= (-11-13)/4 X2=(-11+12)/4
X1=-6 X2=1/4
(-NIESKOŃCZONOŚCI;-6> <1/4;+NIESKOŃCZONOŚCI)
b) 4x³+3x²-8x-6>0
(4x³+3x²)(-8x-6)>0
x²(4X+3)-2(4X+3)>
(x²-2)(4X+3)(4X+3)>0
(x-PIERWIATEK Z DWÓCH)(x+PIERWIATEK Z DWÓCH) (4X+3)>0
X>PIERRWIATEK Z DWÓCH X>-PIERWIATEK Z DWÓCH X>3/4

c) -3x²+10x³+25x²<0
10x³+22x²<0
2x²(5X+11)<0
X>0 i x>11/5