Historia – pytania na egzamin III semestr- Osiągnięcia cywilizacyjne Odrodzenia

- Poglądy humanistów na życie

- Mistrzowie Odrodzenia włoskiego i ich dzieła

- Odrodzenie w Polsce

- Geneza reformacji w Europie

- Nowe wyznania powstałe po reformacji

- Skutki unii w Lublinie

- Demokracja szlachecka

- Pierwsze bezkrólewie i wolna elekcja

- Powstanie kozackie na Ukrainie

- Potop szwedzki

- Wojny z Turcją w XVII w.

- Wojny z Rosją w XVII w.

- Wojny ze Szwecją w XVII w.

- Wojna o niepodległość USA

- Wybuch rewolucji we Francji

- I rozbiór Polski

- Stanisław August Poniatowski na polskim tronie

- Sejm Wielki i jego reformy

- Konstytucja 3 Maja

- II rozbiór Polski

- Przyczyny powstania kościuszkowskiego

- III rozbiór Polski

- Czasy saskie w Polsce

- Monarchie absolutne w XVIII w. (Rosja – Austria – Prusy)


- krótko i na temat

1

Odpowiedzi

2009-11-11T22:16:14+01:00
Sorry, nie mam czasu ale jutro dam ci odpowiedz ..