Proszę o rozwiązanie dwóch zadań z fizyki. Obliczenia plus odpowiedź.


zad.1
Jaka jest wartość siły, która działając na ciało o masie 2 kg, nadaje mu przyspieszenie 2 m/s do kwadratu.

zad.2
Wózek o masie 6 kg ciągniety jest siłą 30 N.
a) Oblicz przyspieszenie wózka, zakładając, że nie istnieją opory ruchu.

2

Odpowiedzi

2009-11-11T22:14:06+01:00
1.F=ma=2kg*2m/s^2=4N
2.a=F/m=30N/6kg=5m/s^2
W obu przypadkach korzystamy z II zasady dynamiki Newtona
2009-11-11T22:16:02+01:00
1) Siła = masa * przyrzpieszenie
F=m*a
F=2*2 = 4[m/s²]
2)
a=F/m
a= 30/6=5 N