Odpowiedzi

2009-11-11T22:34:53+01:00
Siarczan (VI) cynku
Zn(OH)₂ + H₂SO₄ -> ZnSO₄ + 2 H₂O
ZnO + H₂SO₄ -> ZnSO₄ + H₂O
Zn + H₂SO₄ -> ZnSO₄ + H₂^
SO₃ + Zn(OH)₂ -> ZnSO₄ + H₂O

Siarczek żelaza (III)
2 Fe(OH)₃ + 3 H₂S -> Fe₂S₃ + 6 H₂O
Fe₂O₃ + 3 H₂S -> Fe₂S₃ + 3 H₂O
2 Fe + 3 H₂S -> Fe₂S₃ + 3 H₂^
2 Fe + 3 S -> Fe₂S₃
1 5 1
2009-11-11T22:35:40+01:00
Siarczan(VI)cynku
Zn + H₂SO₄ -->ZnSO₄ +H₂
ZnO + H₂SO₄ -->ZnSO₄ +H₂O
Zn(OH)₂ + H₂SO₄ -->ZnSO₄ + 2H₂O
Zn(OH)₂+ SO₃-->ZnSO₄+ H₂O

siarczek żelaza (III)
2Fe + 3H₂S-->Fe₂S₃ + 3H₂
Fe₂O₃ + 3H₂S-->Fe₂S₃ + 3H₂O
2Fe(OH)₃ + 3H₂S-->Fe₂S₃ + 6H₂O
2Fe+ 3S-->Fe₂S₃
2 3 2