1) otrzymaj pięcioma sposobami azotan (V) potasu.

2)oblicz ile należy odważyć wodorotlenku sodu aby przygotować 500 g roztworu o stężeniu 4,8 %

3) podaj nazwę systematyczną
a) H2SO4
b) Ca (OH) 2
c) K3 PO4
d)Cu OH
e) Na OH
f) H3 BO3
g) Fe2 (SO4) 3

1

Odpowiedzi

2009-11-11T22:25:38+01:00

1.
azotan (V) potasu KNO₃
I. KOH+HNO₃→KNO₃+H₂O
II. K₂O+2HNO₃→2KNO₃+H₂O
III. 2K+2HNO₃→2KNO₃+H₂
IV. K₂O+N₂O₅→2KNO₃
V. 2KOH+N₂O₅→2KNO₃+H₂O

2. Cp=ms×100%/mr
ms=Cp×mr/100%
ms=4.8%×500g/100%=24g

3.
a) H2SO4 kw.siarkowy (VI)
b) Ca (OH) 2 wodorotlenek wapnia
c) K3 PO4 ortofosforan(V) potasu
d)Cu OH wodorotlenek miedzi (I)
e) Na OH wodorotlenek sodu
f) H3 BO3 kw. borowy
g) Fe2 (SO4) 3 siarczan(VI) żelaza(III)