Do wypełnionego wodą zbiornika w kształcie walca o średnicy podstawy 1 m wlano kroplę oliwy, która równomiernie rozlała się na powierzchni wody. Zakładając, że kropla ma kształt kuli o średnicy równej 0.5 cm oblicz grubośc utworzonej warstwy oliwy.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T22:47:44+01:00
2r =1m =100cm - średnica podstawy walca; r =50 cm
2r1 =0,5 cm - średnica kuli ( kropla oliwy); r1 = 0,25
V =(4/3)*π*r1^3 =(4/3)*(0,25)^3 *π =0,015625*1,33333*π =
= 0,021*3,14 =0,06594
V = 0,06594 cm^3
S =π*r^2 = 3,14 *50^2 = 3,14* 2500 =7850
S =7850 cm^2
V =S*h ---> h = V : S
h = 0,06594 : 7850 =0,0000084
h =0,0000084 cm = 84*10^ (-7) cm.