Odpowiedzi

2009-05-07T17:47:00+02:00
Dodatkowo mozna obliczyć parcie na dno puszki
Korzystamy z prawa Pascala
p=F/S
S - pole podstawy puszki
S=πr² , r=7 cm
S=153, 93 cm²=93*(0,01m)²=0,0093 m²
F=16,6 N
p= 16/6 N/153,93 cm² p= 0,108 N/cm²
p= 16,6 N/ 0,0093 m²
p=1784,95 Pa

Obliczam objętość cieczy w puszce V=S*h
V=153,93* 7 cm³= 1077,51 cm³=
p= mg/S
z tego masa cieczy m= p S/g
m=0,108 N/cm³*153,93 cm³/ 9,81m/s²
m=1.69 kg
ρ=m/V - wzór na gęstość
ρ= 1,69 kg/1077,51 cm³=1690g/1077,51 cm³=1,57 g/cm³
Szukamy w tablicach co to za ciecz o takiej gęstości
1 1 1