Rozwiązać przy pomocy: SŁOWNIKA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY lub SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO.


Jak rozwiązujecie to piszcie: NUMER ZADANIA, KTÓRA KROPKA z zadania i STRONĘ (ZADANIA W ZAŁĄCZNIKACH).

PROSZĘ O ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE ZADANIA :)

DUŻO PUNKTÓW!
POPRZEDNIE ZADANIA I STRONY Z TEJ KSIĄŻKI:
http://zadane.pl/zadanie/104360


MOŻNA ZOBACZYĆ CO TAM BYŁO :)

3

Odpowiedzi

2009-11-11T23:37:24+01:00
Brak odmiany - kropka pierwsza
Innymi przykładami wyrazów nieodmiennych są chociażby: radio, video, ego czy molo.

Problemy z tematem - kropka druga
muzeum
muzeach
gimnazjum
gimnazjach
liceach
technikach
sympozjum
sympozjach
referendum
referendów

kropka trzecia
we Włoszech
w Niemczech
na Węgrzech

kropka czwarta
przyjaciół (dopełniacz)
przyjaciół (dopełniacz)
przyjaciółmi (narzędnik)
przyjaciele (mianownik)
przyjaciołom (celownik)
przyjaciół (dopełniacz)

kropka piąta
braćmi
dnia
rok
lat
człowiek
ludzie

kropka szósta - problem z końcówkami wyrazów
(dymek najbardziej po lewej) - sędzia
(najbardziej po prawej) - sędziemu, sędziego, sędziego
(na dole) - sędzią, sędzim

kropka siódma - problemy z przypadkiem
oryginału
przypadku
1 1 1
2009-11-11T23:43:20+01:00
Strona 36.
Brak odmiany
"Kakao to..."
Odpowiedź: Innymi wyrazami nieodmiennymi są: wideo, body (w znaczeniu jako ciuch:P), menu, salami, alibi i boa.
-------------------------------
Problemy z tematem
Str.37
Mógłbym zanieść rzeźbę do MUZEUM, ale w naszym mieście brak MUZEÓW. Można by ją pokazać kolegom w szkole, ale w naszym GIMNAZJUM obowiązuje zakaz przynoszenia cennych przedmiotów. Podobnie jest w innych GIMNAZJACH, LICEACH I TECHNIKACH. Chyba zorganizuję SYMPOZJUM na temat piękna rzeczy zwykłych. Na takich SYMPOZJACH można spotkać krytyków sztuki; może oni ustalą, czy moja rzeźba to arcydzieło, czy kicz. Albo urządzę REFERENDUM na ten temat. Słyszałem, że kilka REFERENDÓW przesądziło o losach muzealnych eksponatów.

----------------------------------------

Jeżeli był Włochem, prawdopodobnie mieszkał we Włoszech. Jeżeli był Niemcem mieszkał w Niemczech, a jeżeli Węgrem-na Węgrzech.

Str.38
Zwycięzca ma wielu PRZYJACIÓŁ, zwyciężony ma wiernych PRZYJACIÓŁ.
Nigdy nie rób interesów z PRZYJACIÓŁMI, jeżeli nie chcesz ich stracić.
PRZYJACIELE są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.
Gdy spotyka cię szczęście, nie zapomnij o tym powiedzieć swoim PRZYJACIOŁOM.
Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie ani jednej pary PRZYJACIÓŁ.

-------------------------------------

Spory między BRAĆMI zwykle nie trwają dłużej niż pół DNIA, ale czasami ciągną się przez ROK, a nawet kilka LAT. Normalny CZŁOWIEK nie będzie kłócić się o byle co, ale zdarzają się tacy LUDZIE, którzy z igły potrafią zrobić widły.

----------------------------------------

"...Znajomy SĘDZIA powiedział mi, że to możliwe"
"Nie żartuj, któremu sędziemu chciałoby się zajmować taką sprawą! Nie znajdziesz SĘDZIEGO, który potraktuje twój problem poważnie. Zapytaj tego znajomego SĘDZIEGO czy z ciebie nie żartuje"
"Gdybym rozmawiał z innym SĘDZIĄ mógłbym się nad tym zastanawiać, ale o SĘDZI Nowaku nie mogę powiedzieć złego słowa. To poważny człowiek."

-------------------------------------

Str.39

Poprawna forma-oryginału
Poprawna forma-przypadku

oryginał-pierwowzór,rzecz autentyczna
przypadek-wydarzenie nie celowe


------------------------------------------
Mam nadzieję, że pomogłam :))
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T23:49:55+01:00
Problemy z tematem:
Moglibym zanieśc rzeżbe do.....-muzeum,ale w naszym mieście brak muzeum.
Można by ja pokazać kolega w szkole ale w naszym Gimnazjum obowiązuje zakaz przynoszenia cennych przedmiotów.Podobnie jest w Liceum i technikum. Chyba zorganizuje referendum na temat rzeczy pieknych i zwykłych. Na takim referendum można spotkać krytyków sztuki: oni ustala czy moja rzezba to arcydzieło,czy kicz.Albo urzadze sympozjum na ten temat.Słyszałem że kilka sympozjów przesodziło o kilku rzezbach.


Jeżeli był Włochem to prawdopodobnie mieszkał we Włochach , jeżeli był niemcem to mieszkał w Niemczech,a jeżeli węgrem to mmieszkał w Węgrach.Spory między braćmi zwykle nie trwaja dłużej niż półdnia, ale czasami ciągna sie przez roku lub kilka dni. Normalny człowiek niekłóci sie o byle co, ale zdarzaja się tacy ludzie, którzy zigły roią widły.


chmurka pierwsza : Sędzia.wpisz w mijsce kropek
chmurka druga:sędziemu,sędzia, sędzia
chmurka trzecia:sędziom,sędziu.