Oblicz masę i objętość tlenu (gęstość tlenu: 1,31 g/dm3) zużytą w reakcji całkowitego spalania 14 g etylenu.

Trzeba napisać równanie reakcji + współczynniki., masę cząsteczkową tlenu, proporcje i objętość.
Napisałam już równanie :
C2H4+3O2--> 3CO2+ 2H2O
Mtlenu: 2 * 16u = 32u.
ale nie wiem czy dobrze ;/

1

Odpowiedzi

2009-11-11T23:19:18+01:00
C2H4+3O2--> 3CO2+ 2H2O - to równanie jest źle, niestety... Węgiel się nie zgadza...

C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O

Widzimy, że do spalenia 1 mola (czyli: 2 *12 g + 4 * 1 g = 28 g) etylenu zużywamy 3 mole (czyli: 3 * 2 * 16 g = 96 g) tlenu.

Policzymy, ile gramówtlenu zużyjemy do spalenia 14 g etylenu:

28 g etylenu---------------------------------96 g tlenu
14 g etylenu---------------------------------x (g tlenu)

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x = 48 g tlenu.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Teraz policzymy, jaką objętość zajmuje obliczone masa tlenu, czyli 48 g.
Ma on gęstość równą 1,31 g / dm3, czyli 1,31 g tlenu zajmuje objętość 1 dm3.

1,31 g tlenu--------------------------------1 dm3 tlenu
48 g tlenu----------------------------------x (dm3 tlenu)

x ≈ 36,6 dm3 tlenu.

Odp. Aby spalić 14 g etylenu, musimy zużyć 48 g tlenu, która to masa zajmuje objętość równą około 36,6 dm3.

Pozdro)