Związek jest węglowodorem nienasyconym. Gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 2,505g/dm³.

Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego związku. Przedstaw tok rozumowania.

Oczywiście nie interesuje mnie rozwiązanie z żadnych tablic(gęstości). To ma być policzone tak, jakbym to pisał na sprawdzianie, bez jakichkolwiek tablic.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T23:37:46+01:00
D = 2,505g/dm³ - gęstość węglowodoru nienasyconego w warunkach normalnych.

Policzymy jego masę molową wiedząc, że 1 mol gazu w tych warunkach przyjmuje objetość 22,4 dm3:

x (g węglowodoru, czyli 1 mol)---------------------22,4 dm3 węglowodoru
2,505 g weglowodoru----------------------------------1 dm3

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x = 56 g (jest to masa 1 mola węglowodoru).

Wzór ogólny alkenów: CnH2n
Wzór ogólny alkinów: CnH2n-2
gdzie n jest liczbą atomów węgla.

Czy to jest alken, czy alkin? Sprawdzamy alken:

n * 12 g (masa mol węgla) + 2n * 1 g (masa mol wodoru) = 56 g
12n + 2n = 56
14 n = 56
n = 4

Podstawiamy do wzorku na alkeny:

C4H8

Jest to buten, np. CH3-CH=CH-CH3, lub CH2=CH-CH2-CH3.

Pozdro))


1 5 1