ZADANIE1
Do syntezy siarczku żelaza II odważono 56g żelaza i 28g siarki. Czy podczas tej reakcji oba pierwiastki przeregują się w całość ? Zelazo z siarką łączy się w stosunku wagowym 7:4
ZADANIE2
Dokonaj obliczeńzastosowaniem pojęcia mola,masy molowej i objętości molowej:
a)oblicz ile to moli 98gH3PO4:80gCuSO4
b)oblicz masy molowe następujących związków chemicznych
Al2(SO4) , SO3 , H2SO4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T00:17:06+01:00
Zad.1.

Nie, gdyż siarki jest za dużo;

56 : 28, czyli
8 : 4,
a powinno być 7 : 4.

Zad.2.

a) Masa molowa (czyli masa 1 mola) H3PO4 = 89 g

1 mol H3PO4----------------------------------98 g H3PO4
x (moli H3PO4)-----------------------------98 g H3PO4

x = 1 mol H3PO4

Masa molowa (czyli masa 1 mola) CuSO4 = 159,5 g

1 mol CuSO4--------------------------------------159,5 g CuSO4
x (moli CuSO4)---------------------------------80 g CuSO4

x = 0,5 mola CuSO4

b) Masa molowa Al2(SO4)3 = 2 * 27 g + 3 * 32 g + 12 * 16 g = 342 g

Masa molowa SO3 = 32 g + 3 * 16 g = 80 g

Masa molowa H2SO4 = 2 * 1g + 32 g + 4 * 16 g = 98 g

Pozdro))1 5 1