PROSZĘ O POMOC!!!
1. ile gramów jodu i ile cm³ alkoholu etylowego (d = 0,78 g/cm³) trzeba do przygotowania 15 g jodyny (jodyna- 10% roztwór jodu w alkoholu etylowym) ?

2. ile gramów NaMnO₄ zawierającego 10% zanieczyszczeń trzeba do sporządzenia 200cm³ roztworu o stężeniu 0,1 mol/dm³?

2

Odpowiedzi

2012-07-22T21:04:33+02:00

Zadanie 1.Ile gramów jodu i ile cm³ alkoholu etylowego (d = 0,78 g/cm³) trzeba do przygotowania 15 g jodyny (jodyna- 10% roztwór jodu w alkoholu etylowym) ?


m_{s}-\ masa \ jodu\\ m_{rozp.} - \ masa \ rozpuszczalnika \ - \ alkoholu \ etylowego\\\\ m_{r}=15g\\ C_{p}=10\%\\\\ m_{s}=\frac{C_{p}*m_{r}}{100\%}=\frac{15g*10\%}{100\%}=1.5g\\\\ m_{r}=m_{s}+m_{rozp.}\\\\ m_{rozp.}=m_{r}-m_{s}=15g-1.5g=13.5g\\\\\\ d=0.78\frac{g}{cm^3}\\ m_{rozp.}=13.5g\\\\ V=\frac{m}{d}=\frac{13.5g}{0.78\frac{g}{cm^3}}\approx17.31cm^3


Odp.:Do przygotowania 15g jodyny trzeba zmieszać 1.5g jodu z 17,31cm³ alkoholu etylowego.Zadanie 2. Ile gramów NaMnO₄ zawierającego 10% zanieczyszczeń trzeba do sporządzenia 200cm³ roztworu o stężeniu 0,1 mol/dm³?

 

V=200cm^3=0.2dm^3\\ C_{m}=0.1\frac{mol}{dm^3}\\\\ n=C_{m}*V=0.1\frac{mol}{dm^3}*0.2dm^3=0.02mol\\\\ M_{NaMnO_{4}}=142\frac{g}{mol}\\ n=0.02mol\\\\ m=n*M=0.02mol*142\frac{g}{mol}=2.84g


90% -------- 2.84g

100% ------ mx


mx≈3.16g


Odp.: Do sporządzenia tego roztworu potrzeba ok. 3.16g NaMnO₄ zawierającego 10% zanieczyszczeń.

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2012-07-22T21:17:09+02:00

1. 
mr = 15 g 
Cp = 10% 
d = 0,78 g/cm³


ms = ? 

V=?

ms = mr x Cp /100% 
ms = 15g x 10%/ 100% 
ms = 1,5 g    masa jodu 

 

stąd mr = 15g-1,5 g = 13,5 g

ze wzoru na gęstość
d = mR/V 
V = mR/d 

V = 13,5 g /0,78 g/cm3 

V = 17,31 cm3   objętość alkoholu


2.

 

V=200 cm3  =0,2 dm3
Cm=0,1 mol/dm3 


Cm=n/V
n =Cm*V

n =0,1 mol/dm³ *0,2 dm³ =0,02 mol

obliczamy masę molową  NaMnO4
M =23 g/mol +55 g/mol +4*16 g/mol =  23+55+64=142 g/mol   

m = 0,02 mol * 142 g/mol = 2,84 g czystej substancji


ponieważ jest 10 % zanieczyszczeń


2,84 g - 90 %

    x - 100 %

 x = 2,84 g * 100 % / 90 % 

 x =  3,155 g