Zadanie 1.
Określ charakter chemiczny (kwasowy lub zasadowy) tlenku wapnia i tlenku siarki(VI). Napisz w formie czastkowej rownania reakcji kazdego z tych tlenkow odpowiednio z wodorotlenkiem sodu lub z kwasem solnym.

Tlenek:
CaO
Charakter chemiczny tlenku:

Rownanie reakcji:

Tlenek:
SO3
Charakter chemiczny tlenku:

Rownanie reakcji:

1

Odpowiedzi

2009-11-12T09:52:04+01:00
CaO - zasadowy (z I i II grupy prócz Be to zasadowe są)
CaO + 2HCl ---> CaCl₂ + H₂O

SO₃ - kwasowe (tlenki niemetali)
SO₃ + 2 NaOH ---> Na₂SO₄ + H₂O
15 4 15