Odpowiedzi

2009-11-12T08:42:46+01:00
Hitachi Data Systems to najbardziej wiarygodny dostawca kompleksowych systemów pamięci masowej dla najbardziej wymagających przedsiębiorstw - dużych i mniejszych. Nasz sprzęt i oprogramowanie stanowią podstawę rozwiązań Application Optimized Storage, udostępniając dynamiczne wielowarstwowe systemy pamięci masowej, wspólne zarządzanie, ochronę danych oraz archiwizację - co umożliwia przedsiębiorstwom dostosowanie infrastruktury pamięci masowej do potrzeb biznesowych.
2009-11-12T08:55:37+01:00
Fizyczna zasada zapisu na nośnikach magnetycznych.
Zasada zapisu na nośnikach magnetycznych stosowanych w dyskietkach i dyskach twardych jest zbliżona do zapisu stosowanego w magnetofonach.
Materiały magnetycznie twarde pod wpływem pola magnetycznego ulegają trwałemu namagnesowaniu, i "zapamiętują" pole magnetyczne. Układ nanoszący pole magnetyczne na nośnik to głowica zapisująca.

Wszelkie informacje nanoszone na dyski muszą być kodowane, czyli przedstawiane w postaci ciągów zerojedynkowych.
Tylko w takiej postaci mogą przemieszczać się po magistralach i zostać przetworzone przez procesor.

Układy zapisujące i odczytujące (nośnik i głowice) mają możliwość zakodowania:
• informacji użytecznej (danych, tekstów, grafiki itp)
• informacji synchronizującej odczyt z zapisem.
Impulsy w postaci zmian pola są zapisywane na wirującym dysku magnetycznym szeregowo, jeden za drugim jako koncetryczne kręgi zwane ścieżkami. Stabilność obrotów silnika napędzającego dysk nigdy nie jest idealna. Stąd przy zapisie i odczycie nośnik może przesuwać się z różną prędkością. Dlatego też, na dyskietce oprócz danych zapisywana jest informacja o tym:
- który fragment dyskietki odczytujemy
- jak szybko przesuwają się pod głowicą kolejne zapisane impulsy
- jak duży jest ten fragment
Pozwala to zsynchronizować odczyt z zapisem.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T08:57:23+01:00
Dyski elastyczne.
Dyskie elastyczne to dyskietki, na których dane są zapisywane i odczytywane za pomocą napędów zwanych też stacjami dyskietek ang.FDD (Floppy Disk Drive).
Napęd zawiera dwa silniki, pierwszy z nich wprawia dysk w obroty, a drugi przesuwa głowicę wzdłuż promienia dysku.
Informacja jest zapisywana (odczytywana) na dyskietce w postaci koncentrycznch kręgów zwanych ścieżkami (ang. track).
Najbardziej zewnętrzną ścieżkę nazywamy ścieżką zerową.
Ścieżki dzielone są na mniejsze fragmenty zwane sektorami. Sektor jest najmniejszą porcja informacji, jaką potrafi przeczytać z dysku kontroler. Przykładowo w komputerach PC sektor ma rozmiar 512 Bajtów, jednak odczyt pojedynczego bajtu jest niemożliwy. Bierze się to stąd, że napędy dyskowe są ukierunkowane na odczyt i zapis blokowy (transmisję blokową).