Odpowiedzi

2009-11-12T09:55:11+01:00
Zad.1
Trybunał orzekał o konstytucyjności przepisów prawa o ruchu drogowym, nakazujących zapinanie pasów bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Skargę do TK złożył Felicjan Gajdus, który twierdził, że przepisy o ruchu drogowym zmuszają obywateli do działania pod przymusem, przez co naruszają jego godność.

Reprezentujący Gajdusa w trakcie rozprawy przed Trybunałem adwokat Jacek Urbaniak podkreślał, że nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie stanowi niemożliwe do zaakceptowania ograniczenie. Odmiennego zdania byli reprezentujący Sejm poseł Marek Wikiński (Lewica) i reprezentujący Prokuratora Generalnego prokurator Wojciech Sadrakuła.

Urbaniak twierdził, że zaskarżone przepisy traktują obywatela jako "niezdolnego do podjęcia racjonalnej decyzji", co - w jego ocenie - stanowi naruszenie godności. Według niego po wprowadzeniu tego nakazu, ustawodawca mógłby pójść jeszcze dalej i wprowadzić zakaz palenia czy picia jako szkodliwy dla obywateli. Przekonywał Trybunał, że wystarczyłoby prowadzenie jedynie akcji informacyjnej czy promocyjnej dotyczącej zapinania pasów; wybór należy pozostawić obywatelowi.

Poseł Wikiński podkreślał, że obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa "leży w interesie osób kierujących samochodem", został wprowadzony "mając na względzie ludzkie życie i zdrowie". Reprezentujący Prokuratora Generalnego prokurator Wojciech Sadrakuła przypomniał natomiast, że według badań stosowanie pasów bezpieczeństwa ogranicza o 62-75 proc. liczbę obrażeń, odnoszonych wskutek wypadku.

TK w wyroku zaznaczył, że wprowadzenie pasów bezpieczeństwa zmniejsza liczbę obrażeń w wypadkach drogowych. W ocenie Trybunału brak też podstaw do twierdzenia, że pasażerowie i kierowcy mają wiedzę na temat ryzyka, jakie niesie niestosowanie pasów bezpieczeństwa.

TK podkreślił, że pasy bezpieczeństwa są najskuteczniejszym i najmniej uciążliwym środkiem bezpieczeństwa w pojeździe, w wysokim stopniu ograniczającym negatywne skutki dla życia i zdrowia użytkowników pojazdów podczas wypadków drogowych. Uciążliwość związana z ich stosowaniem jest przy tym niewielka
2009-11-12T11:32:11+01:00
1)Pasy bezpieczeństwa redukują wystąpienie ciężkich lub śmiertelnych obrażeń w wyniku wypadków samochodowych blisko o 50%.2)Człowiek ważący 80kg.podczas wypadku przy prędkości 50km/h uderza w szybę, kierownicę lub przednie siedzenie z siłą tak jakby ważył 800kg.