Odpowiedzi

2009-11-12T11:10:26+01:00
A)spalanie całkowite
2C₃H₆+9O₂→6CO₂+6H₂O
C₃H₄+4O₂→3CO₂+2H₂O

PÓŁSPALANIE
C₃H₆+3O₂→3CO+3H₂O
2C₃H₄+5O₂→6CO+4H₂O

spalanie niecałkowite
2C₃H₆+3O₂→6C+6H₂O
C₃H₄+O₂→3C+2H₂O

B)CH₄+Cl₂→CH₃Cl+HCl
C₂H₆+Br₂→C₂H₅Br+HBr

C)PRZYŁĄCZANIE WODORU
C₂H₄+H₂→C₂H₆
PRZYŁĄCZANIE MONOCHLOROWCOPOCHODNEJ
C₂H₄+HCl→C₂H₅Cl

D)POLIMERYZACJA ETENU
nCH₂=CH₂→[CH₂-CH₂]n
POLIMERYZACJA CHLORKU WINYLU
nCH₂=CHCl→[CH₂-CHCl]n