Odpowiedzi

2009-11-12T11:02:38+01:00
1.OBLICZ POLE WYCINKA KOłOWEGO O PROMIENIU 10 I KĄCIE ŚRODKOWYM210 STOPNI.
r=10
α=210⁰
P=α/360⁰ *Πr²
P=210⁰/360⁰ *Π10²
P=7/12 *Π100
P=58 i 1/3 Π

2.SPRAWDŹ CZY WARTOŚCI 113,98,82,67 STOPNI MOGĄ BYĆ MIARAMI KĄTÓW WEWNĘTRZNYCH CZWOROKĄTA, NA KTÓRYM MOŻNA OPISAĆ OKRĄG.

suma przeciwległych kątów musi być równa

113+67=98+82
tak
3 4 3
2009-11-12T11:09:22+01:00
Zad 1
r - promień wycinka kołowego = 10
α - kąt środkowy = 210⁰
S - pole wycinka kołowego = αr²/360⁰ = 210 razy 100/360 = 58,3
zad 2
na czworokącie można opisać okrąg wtedy i tylko wtedy , gdy sumy
przeciwległych kątów wewnętrznych są równe
98⁰ + 82⁰ = 113⁰ + 67⁰
180⁰ = 180⁰
Można na tym czworokącie opisać okrąg jeżeli kątami wewnętrznymi przeciwległymi będą kąty 98⁰ i 82⁰ oraz 113⁰ i 67⁰
2 5 2