Odpowiedzi

2009-11-12T11:36:36+01:00
Gospodarka rynkowa jest systemem bardzo złożonym. Składa się ona z milionów różnych podmiotów, jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, administracja państwa oraz władze lokalne.

Gospodarka rynkowa - to taki typ organizacji człowieka w którym koordynatorem procesów jest rynek a własność czynników produkcji ma charakter prywatny.

Jeśli pomogłam, proszę bardzo:)
1 1 1
2009-11-12T15:47:12+01:00
Gospodarka rynkowa jest systemem bardzo złożonym. Składa się ona z milionów różnych podmiotów, jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, administracja państwa oraz władze lokalne.
Podmiotem gospodarczym - nazywamy określoną formę organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem.
Produkty przeznaczone na sprzedaż w ekonomii określa się mianem towarów, a gospodarkę , w której istotną rolę odgrywa produkcja z góry przeznaczona na sprzedaż , określa się mianem gospodarki towarowej lub towarowo – pieniężnej.
Przeciwieństwem gospodarki towarowej jest gospodarka naturalna, czyli gospodarka nastawiona przede wszystkim na bezpośrednie zaspokajanie własnych potrzeb wytwórców. Gospodarka naturalna jest gospodarką jednopodmiotową . Występują dwie funkcje gospodarki naturalnej : konsumpcyjna i produkcyjna.
1 1 1