Odpowiedzi

2009-11-12T12:16:36+01:00
Prosta AD
układ równań
1=-3a+b //*(-)
4=a+b
-1=3a-b
4=a+b
-1+4=4a
4a=3
a=¾
b=4-a=4-¾=3¼
AD=¾x+3¼

prosta AB
1=-3a+b //*(-)
-2=6a+b
-1=3a-b
-2=6a+b
-3=9a
a=-1/3
b=-2-6a=-2+2=0
AB=-1/3x

prosta BC
-2=6a+b//*(-)
1=10a+b
2=-6a-b
1=10a+b
3=4a
a=¾
b=1-10a=1-7½=-6½
BC=¾x-6½

prosta CD
1=10a+b//*(-)
4=a+b
-1=-10a-b
4=a+b
3=-9a
a=-1/3
b=4-a=4+1/3=4 1/3
CD=-1/3x+4 1/3

wysokość poprowadzona na bok AB
a₁*a₂=-1
-1/3a₂=-1
a₂=3
y=3x+b
4=3+b
b=1
y=3x+1

wysokość poprowadzona na bokBC
¾a₂=-1
a₂=-4/3
y=4/3x+b
4=-4/3+b
b=5 1/3
y=-4/3x+5 1/3