Odpowiedzi

2009-11-12T11:51:57+01:00
Mg₃(PO₄)₂
Masa = 3×24u + 2×(31u + 4×16u) = 262 u
2009-11-12T14:26:43+01:00
Mg3(PO4)2
masa cząsteczkowa=24*3+31*2+16*8=262u