Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T12:03:15+01:00
Wyznacz współczynniki b,c tak, aby W(x)F(x)-H(x)był wielomianem zerowym,jeśli :W(x)=-3x+5
F(x)=x²+bx+c
H(x)=-3x³-x²-2x+20
W(x)F(x)-H(x)=(-3x+5)(x²+bx+c)-(-3x³-x²-2x+20 )=
=-3x³-3bx²-3cx+5x²+5bx+5c+3x³+x²+2x-20 =
=-3bx²+x²+5x²-3cx+5bx+2x+5c-20 =
=(-3b+6)x²+(-3c+5b+2)x+5c-20
ma być zerowy więc
(-3b+6)=0→b=2
5c-20 =0→c=4
(-3c+5b+2)=0
F(x)=x²+bx+c
F(x)=x²+2x+4
14 4 14