Odległość między miastami A i B wynosi 30 km. Połowę tej odległości motocyklista przejechał z prędkością
30 km/h, a drugą połowę z prędkością o wartości 90 km/h. Oblicz średnią prędkość motocyklisty na całej trasie między miastami A i B.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T12:54:55+01:00
Scałk=30km
t=(15km/30(km/h))+(15km/90(km/h))=½h+⅙h=³/₆h+⅙=⁴/₆h=⅔h

Vśr=scałk/tcałk

Vśr=30km/⅔h=45km/h

Odpowiedź. Prędkość średnia wyniosła 45km/h.
__________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.
2009-11-12T13:03:30+01:00
Czas przejazdu I połowy
t1=0,5s/V1=15/30=0,5h
czas przejazdu II połowy
t2=15/90=0,167h
sredna prędkość
V=s/(t1+t2)=30/0,667=45km/h