Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T12:54:36+01:00
Leonardo da Vinci urodził się 15 kwietnia 1452 roku niedaleko Florencji, w małej toksańskiej wiosce - Vinci. Był nieślubnym synem miejscowego notariusza Piera Antonia da Vinci i Catariny, o której niewiele dziś wiadomo. Kiedy miał trzy lata ojciec zebrał go od matki. Już w najmłodszych latach Leonardo wykazywał duże zainteresowaniem otaczającym go światem. Jego ojciec dostrzega genialne zdolności syna i pokazuje kilka prac swemu znajomemu, wybitnemu malarzowi florenckiemu - Andrei Verrocchio. Artysta nie chce wierzyć, że te rysunki wyszły spod ręki bardzo młodego chłopca i prosi o przyprowadzenie Leonarda do jego pracowni. Młodzieniec rozpoczyna naukę malarstwa w wieku 17 lat. W trzy lata później pojawia się w spisie malarzy świętego Łukasza. Około roku 1476 Verrocchio pracuje nad obrazem Chrzest Chrystusa i prosi Leonarda o dokończenie. Leonardo da Vinci domalowuje widoczną w tle roślinność, a przede wszystkim znajdującego się po lewej stronie anioła. Verrocchio był do tego stopnia zaskoczony, że - przekonany o swej własnej niedoskonałości- postanawia porzucić malarstwo i poświęcić się wyłącznie rzeźbiarstwu. W 1480 roku Leonardo da Vinci zostaje przyjęty do znajdującej się przy placu świętego Marka we Florencji słynnej akademii założonej przez Lorenzo de' Medici. Żyje on dostatnio i jest artystą poszukiwanym we Florencji. Mimo to, nie udaje mu się wejść w tamtejsze kręgi intelektualne. Natrafia na ostre krytyki i nieskrywaną niechęć. W związku z tym w wieku 30 lat opuszcza Florencję i udaje się do Mediolanu. Działalność Leonarda w tym mieście jest bardzo bogata i zadziwia różnorodnością. Artysta pracuje nad dekoracjami teatralnymi, w roku 1487 uczestniczy w pracach przygotowawczych do budowy mediolańskiej katedry. Zostaje także głównym inżynierem prac związanych z wodociągami miejskimi. Wtedy też zabiera się do malowania Madonny w grocie, a w 1495 rozpoczyna Ostatnią Wieczerzę. W roku 1499 król Francji Ludwik XII zajmuje Księstwo Mediolanu i pozbawia Sforzów władzy. Leonardo opuszcza miasto i udaje się do Mantui, gdzie maluje wspaniały portret Isabelli d'Erste. W marcu 1500 roku Leonardo da Vinci jedzie do Wenecji, gdzie pracuje jako inżynier wojskowy przy wschodnich granicach republiki. W roku następnym powraca do Florencji i zajmuje się głównie geometrią. Rok 1502 spędza jako architekt i główny inżynier na dworze księcia Cesare Borgii. Towarzyszy księciu w czasie kampanii wojskowej w Romanii. W tym czasie wykonuje wiele nie związanych ze sobą prac.W roku 1503 rozpoczyna prace nad Giocondą, otrzymuje także zamówienie na Bitwę pod Anghiari (której nigdy nie ukończy) przeznaczony do sali Wielkiej Rady w Palazzo Vecchio we Florencji. Lata 1506-1513 spędza w Mediolanie jednak ze względu na biedę i chaos panujący w mieście wyjeżdża do Rzymu, gdzie wykonał kilka dzieł dla papieża. Po pewnym czasie postanawia jednak wrócić do miasta doskonale mu znanego - Mediolanu. W roku 1515 w wyniku zwycięskiej bitwy pod Marignan król Francji, Franciszek I wkracza do Lombardii i tam zostaje mu przedstawiony Leonardo da Vinci. Między artystą ,a królem rodzi się wzajemne zrozumienie i król proponuje malarzowi by przyjechał do Francji. Leonardo przyjmuje zaproszenie i w roku 1516, mając 64 lata, wyjeżdża z Włoch, do których nigdy już nie powróci. Zostaje nadwornym malarzem króla Francji, ale z daleka od ojczyzny tworzy niewiele. Najwięcej czasu spędza na zamku Cloux nieopodal Amboise, gdzie umiera w roku 2 maja 1519. Na wieść o jego śmierci Franciszek I zachowa się w sposób - jak na króla - nieoczekiwany: rozpłacze się
22 3 22