Odpowiedzi

2009-11-12T13:12:11+01:00
Sankcje to część normy prawnej, określająca skutek naruszenia dyspozycji tej normy w warunkach określonych jej hipotezą; niekiedy uznawana za odrębną normę (tzw. sankcjonującą)
( pojecie slownikowe)

W Unii Europejskiej stosowanie sankcji podatkowych dla podatników nie wywiązujących się ze swoich obowiązków jest również powszechne.

W Finlandii czy Belgii górny limit sankcji wynosi aż 200-proc.

Z planowaną przez Ministerstwo Finansów likwidacją 30-proc. sankcji VAT nie zgadza się twórca pierwszej ustawy o VAT, profesor Witold Modzlewski.

Są również zwolennicy likwidacji sankcji VAT, zdania są zatem podzielone.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T13:49:55+01:00
Sankcje prawne - Powiadomienie o naruszeniu prawa oraz poszukiwanie osoby odpowiedzialnej za naruszenia Kodeksu Zdrowia Publicznego
sankcje moralne - w aktach społecznego potępienie, dezaprobaty
sankcje karne-odpowiadającej typowej chronologii naruszeń prawa w postępowaniach reprywatyzacyjnych.
sankcje egzekucyjne - zmuszenie adresata do wykonania obowiązku, którego ów adresat nie wypełnił dobrowolnie.
Sankcje są to ujemne skutki prawne stosowane wobec podm. prawnych nie wypełniających obowiązków prawnych, polegające na stosowaniu represji przewidzianych dla danego przypadku w przepisach prawa.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T15:15:41+01:00
Sankcja jest to społeczna reakcja na określone działanie jednostki w postaci kary lub nagrody w danej zbiorowości w zależności od tego, czy jednostka ta działa zgodnie lub niezgodnie z ustalonymi w tej zbiorowości regułami. Karane są działania, które są niezgodne z imperatywami, a nagradzane te, które są zgodne z preferencjami.