Odpowiedzi

2009-11-12T13:09:48+01:00
Postęp techniczny pracy biurowej występuje w trzech postaciach:
-niemechaniczne środki techniczne np: kartotek, tablic planistycznych, pomocniczego sprzętu biurowego
-mechanizacji polegającej na zastępowaniu techniki ręcznej techniką maszynową
-automatyzacji umożliwiającej wykonywanie kompleksowych procesów pracy w sposób automatyczny z coraz bardziej ograniczającym się udziałem człowieka.
Mechanizacja i automatyzacja związana z procesami zarządzania uległy tak dużemu rozwojowi, że w praktyce prawie każda czynność, która występuje w tych procesach może być zmechanizowana lub zautomatyzowana.
Postęp techniczny w każdej postaci przynosi w określonych warunkach właściwe efekty.
2009-11-12T14:13:17+01:00

Faksy
Służy do przesyłania informacji za pomocą linii telefonicznej.
Aby wysłać dokument należy umieścić go w faksie, wybrać numer faksu odbiorcy, następnie uruchomić funkcję „start”.

Telefony
W biurze warto zainstalować telefon, który będzie miał więcej funkcji niż przeciętny telefon stacjonarny np.:
Automatyczną sekretarkę (można otrzymywać dzięki temu wiadomości poza godzinami pracy)
Programowalną pamięć (szybkie wybieranie numerów)
System głośno mówiący
Kilka linii


Dzięki telefonowi komórkowemu możemy nawiązać kontakt z drugą osobą nie zależnie od tego gdzie się znajdujemy.
Oprócz rozmów telefony te posiadają funkcję wysyłania sms czyli krótkich wiadomości tekstowych. Usługa ta jest tańsza od rozmowy.


Komputer z Internetem
Możliwość uzyskania szybkich informacji na interesujące tematy
Szybkie źródło przekazu informacji za pomocą e- maila czyli poczty elektronicznej (do zalet takiej poczty należy szybkość przesyłania wiadomości, możliwość wysłania informacji do kilku osób jednocześnie, można wysyłać dokumenty w załączeniu)


Kserokopiarki
Urządzenia służące do kopiowania
Aby funkcjonowały prawidłowo należy zapewnić odpowiednie warunki ich eksploatacji:
Należy unikać wysokiej temperatury i nasłonecznienia w ich otoczeniu
Dużej wilgotności
Oparów substancji chemicznych, rozcieńczalnika itp.
Nierównych płaszczyzn i miejsc z wibracjami

Laminatora
Urządzenia służące do powlekania warstwą folii dokumentów papierowych dzięki czemu dokument taki jest chroniony przed zniszczeniem
Laminowanie polega na umieszczaniu dokumentu w folii termokurczliwej, która pod wpływem temperatury przykleja się do papieru
Można powlekać materiały we wszystkich popularnych wymiarach ( identyfikatory, regulaminy, plakaty formatu A3, legitymacje)

Bindownicy
Termobindownice elektryczne – oprócz standardowych opcji posiada również dodatkową zwaną Mini Bind, która daje możliwość wykonania cienkiej oprawy (1mm) równocześnie z oprawianiem grubego dokumentu w standardowej szczelinie zgrzewającej.


Gilotyny
Służą do równego, dokładnego i szybkiego wyrównywania przez obcinanie dokumentów za pomocą noża introligatorskiego.


Niszczarki
Urządzenia służące do cięcia papierowych dokumentów na drobne paski


Dyktafon
Urządzenie służące do nagrywania np. głosu. Jest przydatny np. podczas konferencji można nagrać glos, rozmowę i sporządzić następnie z tego notatkę.
2009-11-12T15:42:14+01:00
1. POSTĘP TECHNICZNY W PRACY BIUROWEJ
Nowoczesna technika ma charakter dynamiczny powodujący dostosowanie jej do zmieniających się okoliczności, warunków i wymagań.
Postęp techniczny pracy biurowej występuje w trzech postaciach:
-niemechaniczne środki techniczne np: kartotek, tablic planistycznych, pomocniczego sprzętu biurowego
-mechanizacji polegającej na zastępowaniu techniki ręcznej techniką maszynową
-automatyzacji umożliwiającej wykonywanie kompleksowych procesów pracy w sposób automatyczny z coraz bardziej ograniczającym się udziałem człowieka.
Mechanizacja i automatyzacja związana z procesami zarządzania uległy tak dużemu rozwojowi, że w praktyce prawie każda czynność, która występuje w tych procesach może być zmechanizowana lub zautomatyzowana.
Postęp techniczny w każdej postaci przynosi w określonych warunkach właściwe efekty.
2. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH PRACY BIUROWEJ
Środki techniczne pracy biurowej, to wszelkiego rodzaju urządzenia stosowane w pracy biurowej, mają aktualnie duże znaczenie, ponieważ ułatwiają i przyspieszają ją, zwiększają jej precyzję i estetykę oraz umożliwiają zastosowanie nowych rozwiązań.
Klasyfikuje się je według czterech kryteriów, znaczenia, napędu, konstrukcji i zastosowania.
Środki techniczne dzieli się na podstawowe, przy pomocy których wykonuje się różne prace biurowe i pomocnicze, służą do przechowywania dokumentów lub przedstawiania wyników pracy biurowej.
Środki techniczne mogą mieć napęd elektryczny lub ręczny.
Podział środków technicznych według zastosowania wyróżnia się na środki łączności, środki do liczenia i pisania, środki ewidencyjne, środki do reprografii i środki do mierzenia.

Środki techniczne wykorzystywane w pracy biurowej
Asystentki i sekretarki powinny być wyposażone w odpowiednie środki techniczne pracy biurowej, ponieważ umożliwiają one zwiększenie wydajności pracy i podniesienie jej jakości.Środki techniczne pracy biurowej sklasyfikowane są według czterech kryteriów: znaczenia, napędu uruchamiającego działanie środka technicznego, konstrukcji oraz zastosowania.
Stanowisko pracy biurowej, definiowane z punktu widzenia warunków pracy, oznacza miejsce wyposażone w środki i przedmioty pracy biurowej, przy pomocy których pracownik wykonuje działania w ramach przyjętego w instytucji podziału zadań.
1 1 1