1.Echosonda to urządzenie, za pomocą którego można m.in. badać głębokość morza.Sygnał dźwiękowy wysyłany z echosondy odbija się od dna i wraca do urządzenia. Znając prędkość rozchodzenia dźwięku w wodzie ( 1500 m/s ), można obliczyć odległość statku od dna.

Przeczytaj informacje podane powyżej,. Oblicz głębokość morza, jeśli dźwięk powrócił do echosondy.
a). po 5 sekundach. b). po 3,5 sekundy. '

z obliczeniami . ; )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T13:23:13+01:00
A) 1500m/s × 5s = 7500m = 7,5km (s się skróci)
7,5km ÷ 2 = 3,75km
3,75km = 3750m
b) 1500m/s × 3,5s = 5250m = 5,25km
5,25km ÷ 2 = 2,625km
2,625km =2 625m
4 5 4