Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T13:27:40+01:00
Li2O - tlenek litu
HgO - tlenek rtęci (II)
Be(OH)2 - wodorotlenek berylu
Mn(OH)3 - wodorotlenek manganu (III)
H2S(aq)- kwas siarkowodorowy
HNO2 - kwas azotowy (III)
SnS2 - siarczek cyny (IV)
Au2(SO3)3 - siarczan (IV) złota (III)