Odpowiedzi

2009-11-12T14:03:08+01:00
-2x-4y+1=0
4y=-2x+1 |÷4
y=-½x+¼
Narysowałam sobie tą prostą i prosto do niej równoległą przechodzącą przez podany punkt. i żeby wyznaczyć jej równanie to wziałam sobie jeszcze punkt (2;-1,5).
Ogólne równanie prostej y=ax+b
za x i y podstawie współrzędne punktów i powstanie pównianie

-2=a+b
-1,5=2a+b

a=-b-2
-1,5=2(-b-2)+b

a=-b-2
-1,5=-2b-4+b

a=-b-2
b=-4+1,5

a=-b-2
b=-2,5

a=-(-2,5)-2
b= -2,5

a=2,5-2
b=-2,5

a=0,5
b=-2,5

y=½x-2½