Uzupełnij zdania.

Promieniotwórczość naturalna jest to zjawisko samorzutnego.......... atomów połączone z emisją....................alfa beta i . Jądra helu, czyli cząstki o ładunku dodatnim i masie równej 4 u, to inaczej.......................Elektrony, czyli............................,
zostały odkryte przez J.J Thomsona. Promienie.....................
to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne

1

Odpowiedzi

2009-11-12T13:47:44+01:00
Promieniotwórczość naturalna jest to zjawisko samorzutnego rozpadu atomów połączone z emisją cząstek alfa beta i gama . Jądra helu, czyli cząstki o ładunku dodatnim i masie równej 4 u, to inaczej cząstki alfa. Elektrony, czyli cząstki beta, zostały odkryte przez J.J Thomsona. Promienie gamma
to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne.
385 4 385