Napisz program obliczający wysokość premii dla pracowników pewnej firmy wg następującej zasady: jeśli miesięczny utarg danego sprzedawcy jest mniejszy niż 1000 zł to premia nie przysługuje. Gdy miesięczny utarg jest większy lub równy 1000 zł a jednocześnie mniejszy od 5000 zł to pracownik otrzymuję premię w wysokości 5 % tego utargu. W przypadku uzyskania utargu równego lub większego od 5000 zł premia wynosi 250 zł.
Program wykonuje obliczenia dla utargu z zakresu 0 zł - 10 000 zł, dla pozostałych wartości podaje komunikat "Błędne dane".
Przedstaw działanie programu na schemacie blokowym, wykonanym w programie ELI.

Pamiętaj, aby w programie i na schemacie wpisać swoje dane (imię, nazwisko, klasa)

Prześlij program w wersji źródłowej (plik z rozszerzeniem cpp) oraz projekt w programie ELI (2 pliki z rozszerzeniem sch i prj).

1

Odpowiedzi

2009-11-12T17:31:43+01:00
Kod programu --[

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

//Napisz program obliczający wysokość premii dla pracowników pewnej firmy wg następującej zasady: jeśli miesięczny utarg danego sprzedawcy
//jest mniejszy niż 1000 zł to premia nie przysługuje. Gdy miesięczny utarg jest większy lub równy 1000 zł a jednocześnie mniejszy od 5000 zł
//to pracownik otrzymuję premię w wysokości 5 % tego utargu. W przypadku uzyskania utargu równego lub większego od 5000 zł premia wynosi 250 zł.
//Program wykonuje obliczenia dla utargu z zakresu 0 zł - 10 000 zł, dla pozostałych wartości podaje komunikat "Błędne dane".

int main()
{
float utarg = 0;
float kwota = 0;

cout<<"Podaj utarg i zatwierdz klikajac ENTER!\n";
cin>>utarg;

if(utarg>=0 && utarg<=10000) {
if(utarg<1000) {
cout<<"\n\nPremia nie przysluguje!";

getch();
}

if(utarg>=1000 && utarg<5000) {
kwota = utarg*0.05;
cout<<"\n\nPrzysluguje premia w wysokosci:\n"<<kwota<<endl;

getch();
}

if(utarg>=5000) {
cout<<"\n\nPrzysluguje premia w wysokosci:\n250 zl";

getch();
}


} else {
cout<<"\n\nBledne dane, kliknij aby zamknac program";

getch();
}


}
1 5 1