Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T13:39:22+01:00


Komórka to podstawowy element strukturalny i czynnościowy każdego organizmu, zdolny do spełniania różnych funkcji życiowych tzn. oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu. Wielkość komórek i ich kształt są bardzo różne i zależą od pełnionych funkcji i otaczającego otoczenia. Na przykład spłaszczony kształt komórek nabłonkowych jest rezultatem wzajemnego ucisku komórek na siebie, natomiast komórki znajdujące się w środowisku płynnym (np. krew) przybierają kształt kulisty. Komórki, więc cechuje duży polimorfizm. Najmniejsza komórka mierzy 0,2mm (bakterie), największa ok. 50 cm (włókna indyjskiej rośliny rami).
W skład komórki zwierzęcej wchodzi wiele organelli - struktury w komórce, charakteryzujące się określoną budową, zbliżoną we wszystkich typach komórek, w których występują, pełnią określoną istotną dla istnienia komórki funkcję.
W skład komórki zwierzęcej wchodzą następujące organella:
jądro komórkowe, błona komórkowa, mitochondrium, cytoplazma, siateczka śródplazmatyczna, rybosomy, aparat Golgiego, lizosomy, wodniczki, peroksysomy.

1. Błona komórkowa (plazmolemma) jest najbardziej zewnętrzną częścią komórki zwierzęcej. Ma ona strukturę ciągłą, zbudowana jest z lipidów i białek. Fosfolipidy – tworzą w wodzie dwuwarstwową błonę, charakteryzującą się płynnością (cząsteczki lipidów budujące błonę poruszają się. Ruch ten ograniczony jest do płaszczyzny błony – poruszają się w obrębie jednej warstwy). Poza fosfolipidami i glikolipidami do składników lipidowych błony należy również cholesterol. Obecność cholesterolu zmienia właściwości błony – w rejonach, gdzie jest go więcej, płynność błony jest mniejsza i jej składniki trudniej się przemieszczają.
Jest półprzepuszczalna, małe cząsteczki mogą swobodnie dyfundować przez błonę, duże przenikają przez nią za pomocą przenośników.
3 1 3
2009-11-12T13:40:41+01:00
Nie moze zachodzic w komórkach roślinnych

W skład komórki zwierzęcej wchodzi wiele organelli - struktury w komórce, charakteryzujące się określoną budową, zbliżoną we wszystkich typach komórek, w których występują, pełnią określoną istotną dla istnienia komórki funkcję.
2009-11-12T13:42:07+01:00
W dojrzałych erytrocytach, ponieważ nie mają one jądra komórkowego. Nie zawierają więc DNA, w którym jest zapisana informacja dotycząca biosyntezy białka.

Pozdro)
1 5 1