Odpowiedzi

2009-11-12T13:42:52+01:00
Biotechnologia - interdyscyplinarna dziedzina nauki (posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych), obejmująca różne kierunki techn. wykorzystania materiałów i procesów biologicznych (w szczególności przebiegających przy udziale drobnoustrojów, kultur tkankowych oraz biokatalizatorów); historycznie biotechnologia obejmowała sposoby przeróbki lub konserwacji produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jak np. kiszenie warzyw i owoców czy produkcja napojów alkoholowych, obecnie przy użyciu mikroorganizmów (bakterie i niższe grzyby) są produkowane m.in. antybiotyki, witaminy, enzymy, alkaloidy; zastosowanie hodowli komórek zwierzęcych i roślinnych in vitro pozwoliło na produkcję czynników immunologicznych (szczepionki, interferony, interleukiny), hormonów, insektycydów oraz wielu innych cennych substancji; w ostatnim ćwierćwieczu gwałtowny rozwój biologii molekularnej związany z rozwojem metod inżynierii genetycznej umożliwił kontrolowaną ingerencję w zapis cech genetycznych organizmów, co pozwala na ulepszanie ich zdolności produkcyjnych; zastosowanie biotechnologii w przemyśle spożywczym umożliwia przetwarzanie, wzbogacanie, utrwalanie, a także wytwarzanie żywności.
Jest to wzięte z książki: A. Chmiela pt. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, Warszawa 1991.