Odpowiedzi

2009-11-12T13:43:23+01:00
Sparta leżała w południowej części Połwyspu Peleponeskiego w krainie zwanej Lakonią. Była największą polis grecką.
Za twórce ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji. Sparta jako jedyna w Grecji zachowała instytucję monarchii - panowało w niej dwóch królów jednocześnie. Zakres ich władzy był jednak niewielki, pełnili funkcje kapłańskie i dowodzili wojskiem. Faktycznie Sparta była polis oligrachiczną, głów decydujący w państwie miała rada, zwana geruzją. Tworzyło ją 28 obywateli - starszych, doświadczonych, co najmniej 60-letnich - oraz obaj królowie. Nie oznacza to, że zwykli obywatele nie mieli nic do powiedzenia - najważniejsze sprawy geruzja przekazywała do decyzje zgromadzeniu ludowemu, Tworzyli je pełnoprawni obywatele, czyli tacy, którzy ukończyli 30 lat.

Tylko na czym polegał to Ci nie pomoge,bo nie wiem...
2009-11-12T13:46:48+01:00
Spartanie ubierali się na wojnę w hełm, zbroję, tarczę, miecz i czasami włócznie
2009-11-12T14:02:18+01:00
Ludność Sparty dzieliła się na 3 grupy;Spartiaci-byli to pełnoprawni obywatele.Otrzymywali oni od państwa działkę ziemi na której pracowali heloci.Ziemi tej nie mogli dzielić ani sprzedawać.Periojkowie- była to ludność wolna zajmująca się rolnictwem rzemiosłem handlem.Heloci-byli to niewolnicy stanowiący własność państwa. Zatrudniono ich do pracy na polach oraz jako służbę domową.Duża rolę odgrywała rada starszych zwana geruzją.Można powiedzieć że Sparta była państwem stworzonym przez hoplitów- ciężkozbrojną piechotę i całe wychowanie było skierowane na wykształcenie idealnego żołnierza.Było to państwo mające charakter obozu wojskowego.